Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji.

Założycielka
i dyrektor Fundacji
Helpful Hand
p. Małgorzata Felger
jest:

Członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Przewodniczącą Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie i dla członków organizuje pomoc, często wspólnie z działaniami Fundacji.

Członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i na forum ogólnopolskim zabiega o pomoc dla wszystkich chorych.

Prezes Fundacji
Stanisław Sikora

Zarząd Fundacji Helpful Hand występuje z wieloma inicjatywami dotyczącymi leczenia i rehabilitacji do Ministerstwa Zdrowia i Premiera Rządu.