1% podatku od emerytów i rencistów

Od marca 2017 emeryci i renciści mogą przekazać swój 1% na rzecz OPP!
Dotychczas emeryci i renciści rozliczani byli wyłącznie przez organy ubezpieczeniowe na formularzu PIT‑40A.
Jednak od 15 marca 2017 roku mogą samodzielnie decydować o 1% od swoich świadczeń emerytalno-rentownych, składając PIT-OP, czyli oświadczenie przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP.
Oświadczenie emeryt lub rencista dostarcza do urzędu skarbowego na druku PIT-OP (osobiście lub online). Formularz zawiera wyłącznie dane podatnika oraz informacje o 1% (numer KRS organizacji, cel szczegółowy, zgodę podatnika lub jej brak na przekazanie swoich danych kontaktowych do wiadomości organizacji pożytku publicznego).

http://pit-op.pl/

Gotowy druk do pobrania PIT-OPP