500 + WAŻNE INFORMACJE

Od 1 września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski
o świadczenia uzupełniające.

Formularze wniosków o świadczenia uzupełniające są dostępne w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej [www.zus.pl](http://www.zus.pl/) o symbolu ESUN.

W przypadku wątpliwości, wnioski można składać w ZUS korzystając z pomocy pracownika sali obsługi klientów.

Osoby składające wnioski w imieniu osób uprawnionych powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo!

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji dostępni są konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej,

w dni robocze od 7:00 do 18:00 (telefon: 22 560 16 00).

 

http://www.zus.pl/