AKTYWNY SAMORZĄD WNIOSKI DO 31 SIERPNIA 2019

Szanowni Państwo
przypominam ze do TYLKO końca sierpnia MOPS ul Józefińska przyjmuje wnioski o dofinansowanie do zakupu komputerów,

nawet do 5 tys zl!!!!!!!!!!!

Wnioskować mogą osoby w wieku aktywności zawodowej lub starsze ale o ile są zatrudnione na minimum 6 miesięcy.

Zmiana jest to że nie tylko osoby z 1 grupa, ale również osoby ze stopniem umiarkowanym i problemami okulistycznymi lub utrata sluchu powyżej 70 dB na oba uszy.

W swoich rejonach Polski musicie szukac realizatora programu i jego wniosków.
Procedura w Krakowie:

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-48&_ga=2.169771041.1060707122.1563294365-665706100.1558083977&fbclid=IwAR3bTQOFAw0D6aAkBBemKh_GfNdNnCsZb2mx4vmAeMUG8XjWTF7hRtMo0eg

 

a cały Aktywny Samorząd tutaj:

https://mops.krakow.pl/mops/218073,artykul,aktywny_samorzad_2019.html?fbclid=IwAR3AvQvY4FhVaVqnxyoSey5Sip4nh-QlfHje0TBBkFkcxih1G0CnQn74OoE

Terminy przyjmowania wniosków:
od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r.;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.