Dofinansowania ze środków PFRON

Szanowni Państwo


Przypominam że od 1 stycznia można składać wnioski o dofinansowania ze środków PFRON w ramach:

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

likwidacji barier architektonicznych;

likwidacji barier w komunikowaniu się;

likwidacji barier technicznych;

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
Wnioski można składać w wersji papierowej na odpowiednich drukach które można odebrać w swoich MOPSach lub PCPRAch
lub z ich stron internetowych.


W Krakowie jest to:
https://mops.krakow.pl/?dok_id=234226
po prawej stronie „formy wsparcia „.


Osoby które maj Profil Zaufany lub konto bankowe internetowe przez które może podpisywać dokumenty Profilem Zaufanym mogą składać dokumenty bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy

https://sow.pfron.org.pl/


Aktywny Samorząd będzie dostępny dopiero od 1 marca 2022