GŁOSOWANIE DO RDPP

 

Szanowni Państwo jestem założycielka i Dyrektorem Fundacji Helpful Hand 🙂

Kandyduje do Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta Krakowa

i szukam wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa.

 

Od 24 lat choruje na stwardnienie rozsiane.

13 lat temu założyłam i do dzisiaj prowadzę Fundacje Helpful Hand.

Od 10 lat przewodnicze Krakowskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Drugą kadencje jestem członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds ON przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Jestem jednym z założycieli i członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds ON i Zdrowia.

Od wielu lat leży mi na sercu poprawa jakości życia osób z różnymi niepełnopsrawnościami w naszym pieknym miescie.

 

Dzieki rekomendacjom 11 organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa

jestem kandydatem do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Teraz wszystko zależy od głosowania krakowskich organizacji pozarządowych.

Miejsc w Radzie jest tylko 8 a kandydatów 29

wiec bardzo proszę o głosowanie !!!!!!!!!!!!

 

Głosować można w terminie od 14 czerwca do 1 lipca 2019 r.

 

Formularz do glosowania

 

Formularze do głosowania należy składać:
w formie papierowej i podpisanej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

lub

w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres: ngo@um.krakow.pl

Na kopercie z formularzem należy umieścić pieczęć nagłówkową organizacji głosującej oraz dopisek: Głosowanie na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Głosować możną na max 8 kandydatów jednocześnie.

Proszę pamiętać o sposobie reprezentacji organizacji.

Jeśli wymagane są 2 podpisy to takie musza sie znalezc na karcie do głowoania aby głosy były wazne.

Kiedy głos jest nieważny?
– gdy na formularzu znak X znajduje się przy więcej niż ośmiu kandydatach,
– gdy formularz jest pusty;
– gdy przy nazwiskach wskazano inne znaki niż X;
– gdy formularz został podpisany niezgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji głosującej;
– gdy formularz wpłynął po terminie rekrutacji.

Szczegóły:

https://ngo.krakow.pl/krdpp/231086,1581,komunikat,krdpp_iv_kadencji___trwa_glosowanie_na_kandydatow.html

 
Z poważaniem
mgr Małgorzata Felger

dyrektor Fundacji Helpful Hand
www.fundacjahh.org

przewodnicząca PTSR O/Kraków
www.ptsr.org.pl/krakow