Kim jesteśmy

Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji.

 • Prowadzi subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie.
 • Pozyskuje środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym biorąc udział w konkursach Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, PFRON, MOPS, ROPS, MPiPS.
 • Dzięki realizowanym projektom Fundacja organizuje rehabilitacje dla osób, które mają problemy z poruszaniem się w domowych warunkach.
 • Organizuje wyjazdy i zajęcia terapeutyczne i szkoleniowe.
 • Organizuje wyjazdy do specjalistycznego ośrodka na turnusy rehabilitacyjne dla chorych. Zapewniając przy tym właściwy transport osób na wózkach inwalidzkich i innych, mających trudności w poruszaniu się.
 • Prowadzi „Małopolskie Centrum Pomocy i Informacji dla Chorych na SM”, w ramach którego udziela pomocy i informacji na temat choroby, możliwości leczenia, różnych form pomocy i terapii, co jest szczególnie ważne dla osób świeżo zdiagnozowanych.
 • Dzięki inicjatywie Fundacji Helpful Hand powstała w Krakowie Poradnia dla chorych na SM, gdzie można otrzymać szybką pomoc i poradę lekarza specjalisty nie czekając w kilkumiesięcznych kolejkach do neurologa.
 • Jest to szczególnie ważne przy nagłym pogorszeniu tzw.. „rzucie” choroby, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
 • Fundacja organizuje porady psychologa indywidualne i grupowe. Również w domu chorego.
 • Organizuje porady prawne.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, pomaga vw ich stosowaniu i egzekwowaniu.
 • Fundacja zorganizowała „Grupę wsparcia”, na której chorzy spotykają się regularnie co 2 tygodnie. Na niej mogą podzielić się swoimi problemami, usłyszeć o kłopotach innych oraz dowiedzieć się o sposobie ich rozwiązania. A to wszystko w atmosferze miłego spotkania przy kawie i herbacie. Przy dyskretnej i taktownej pomocy psychologa.
 • Fundacja prowadzi porady jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego tj. jak pokonywać bariery architektoniczne, jak korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Uczy opiekunów jak fachowo pomagać chorym nie robiąc im krzywdy. Wielu z nich to osoby na wózkach i obłożnie chorzy wymagający całodobowej opieki.
 • Oprócz bezpośredniej pomocy chorym Fundacja dba też o ich dobro na forum Miasta Krakowa i Polski.
 • Fundacja Helpful Hand jest jednym z inicjatorów i członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia przy Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych przy Wydziale Spraw Społecznych UMK dbając o interesy i dobro chorych.

Małgorzata Felger – Założycielka i dyrektor Fundacji Helpful Hand

Przez 3 kadencje, 12 lat do 2024 roku Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Zobacz Akt Powołania

Przewodniczącą Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie i dla członków organizuje pomoc, często wspólnie z działaniami Fundacji.

Jeden z założycieli i członek komisji Dialogu Obywatelskiego ds Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Prezes Fundacji Stanisław Sikora

Zarząd Fundacji Helpful Hand występuje z wieloma inicjatywami dotyczącymi leczenia i rehabilitacji do Ministerstwa Zdrowia i Premiera Rządu.

 

 

Zarząd Fundacji po 15 latach istnienia Helpful Hand