MZ: chorzy na SM będą mogli korzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej

http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/MZ-chorzy-na-SM-beda-mogli-korzystac-z-opieki-paliatywnej-i-hospicyjnej,180823,2.html

 

Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) będą mogli korzystać ze świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej – przewiduje projekt ministerstwa zdrowia. Resort chce także, by świadczeń opiekuńczych w opiece paliatywnej i hospicyjnej mogli udzielać opiekunowie medyczni.

 

Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zaproponowano w nim wpisanie stwardnienia rozsianego do wykazu nieuleczalnych, postępujących i ograniczających życie chorób, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Autorzy projektu szacują, że każdego roku z opieki paliatywnej i hospicyjnej będzie korzystało ok. 2 tys. chorych na stwardnienie rozsiane; świadczenia te mają kosztować ponad 26,6 mln zł. Ministerstwo przewiduje, że ponad trzydzieści procent tych pacjentów będzie przyjętych na oddział medycyny paliatywnej lub do hospicjum stacjonarnego. Pozostali będą mieli udzielane świadczenia gwarantowane w hospicjum domowym lub otrzymają porady z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Stwardnienie rozsiane jest chorobą zapalną centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), która prowadzi do uszkodzenia neuronów. Zalicza się ją do schorzeń autoagresywnych, tj. wywołanych błędnym atakiem komórek odporności na własne tkanki – w tym wypadku atakowana i niszczona jest osłona mielinowa włókien nerwowych. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi 45-60 tys. osób.

Projekt przewiduje także, że świadczeń opiekuńczych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej będą mogli udzielać opiekunowie medyczni. Będą oni pomagać chorym w zaspokojeniu podstawowych potrzeb biologicznych, w utrzymaniu aktywności społecznej oraz w rozwiązywaniu problemów higieniczno-opiekuńczych.

MZ planuje wprowadzić kartę kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych. Wypełniając tę kartę, lekarz oceni stan chorego, natężenie objawów i rokowanie, a następnie na tej podstawie podejmie decyzję o ewentualnym objęciu chorego specjalistyczną opieką paliatywną.

 

Projekt przewiduje również finansowanie przez NFZ „leczenia bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce” – to świadczenie zastąpi dotychczasowe „leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej”.

MZ chce, by nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2018 r.