Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

W porównaniu do XXVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 maja 2016 r., projekt XXVIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

Statystyki projektu XXVIII obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 107 produktów (unikalnych kodów EAN), w tym:
  • 57 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej
  • 17 wyrobów medycznych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej
  • 10 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  • 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych;
 2. Dla 68 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
 3. Dla 265 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu
  • w tym dla 180 produktów w ramach listy aptecznej (od 201,96 zł do 0,01 zł).
 4. Dla 7 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu
  • w tym dla 3 produktów w ramach listy aptecznej (od 81 gr do 2,81 zł).
 5. Dla 599 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 235,11 zł do 1 gr).
 6. Dla 230 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 395,21 zł).
 7. Dla 705 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 215,24 zł do 1 gr).
 8. Dla 161 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 6,37 zł).
 9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXVIII obwieszczeniu nie znajdzie się 65 produktów (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Nowe substancje czynne i pierwsze odpowiedniki

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:

 1. nowe substancje czynne:
  • Nasometin (Mometasonum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
  • Incruse (Umeclidinii bromidum) we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia
 2. odpowiedniki leków dotychczas refundowanych:
  • Ursocam (Acidum ursodeoxycholicum)
  • Reseligo (Goserelinum);

W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:

 1. nowe substancje czynne:
  • Erwinase (Crisantaspasum) we wskazaniu ostra białaczka limfoblastyczna w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie pediatrycznych, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli
 2. odpowiedniki leków dotychczas refundowanych:
  • Mitoxantron Accord (Mitoxantronum),
  • Fludarabine Accord (Fludarabini phosphas)

W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:

  1. nowe substancje czynne:
   • Tecfidera (dimethylis fumaras) w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”
   • Plegridy (Peginterferonum beta-1a) w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”
   • Keytruda (Pembrolizumabum) w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”
   • Opdivo (Nivolumabum) w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”
   • Perjeta (Pertuzumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi”
   • Gazyvaro (Obinutuzumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki limfocytowej obinutuzumabem”
  2. odpowiedniki leków dotychczas refundowanych:
   • Benepali (Etanerceptum)
  3. inne:
   • MabThera (Rituximabum) w ramach programu „Leczenie chłoniaków złośliwych” – nowa postać podania – podskórna
   • Herceptin (Trastuzumabum) w ramach programu „Leczenie raka piersi” – nowa postać podania – podskórna
   • HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9) z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” – nowy program lekowy
  Uprzejmie prosimy o składanie ewentualnych uwag do projektu XXVIII obwieszczenia w terminie do poniedziałku 27 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.