Poradnia stwardnienia rozsianego

 

 

Informujemy, iż w ramach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., działa Poradnia Stwardnienia Rozsianego

 

Szpital, jako jedyna jednostka w Małopolsce, posiada umowę z NFZ, na udzielanie tego rodzaju świadczeń. Poradnia SM mieści się w Nowym Budynku znajdującym się tuż przy Budynku Głównym Szpitala.

Poradnia SM czynna jest:

w poniedziałki:

od 8.00 do 12.00, przyjmuje lek. med. Agnieszka Wojtowicz–Ozga

w środy:

od 08.00 do 12.00, przyjmuje lek. med. Mariusz Kuriański

w piątki:

od 07.30 do 12.00, przyjmuje lek. med. Stanisław Rusek

Rejestracja do Poradni SM:

Poniedziałek – Piątek:

w godz. 08.00 – 15.00,

Czwartek:

w godz. 08.00 – 18.00

Rejestracja telefoniczna do Poradni SM:

Tel. (12) 64-68-947 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 13.30

Do Poradni SM przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności). W rozpoznaniu winien być wpisany symbol: ICD10: G35 Na umówioną konsultację lekarską należy zabrać ze sobą ww. skierowanie oraz wszelkie dotychczasowe badania związane z diagnozowaniem SM.

Terminy kilkudniowe. Max 2 tygodnie czeka sie na wizytę.

Adres internetowy:

http://www.rydygierkrakow.pl/por_stw_roz/por_stwardn_roz.html