Ośrodki Rehabilitacyjne

KOMR Dąbek

Jak i gdzie ubiegać się o skierowanie do Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku?

KOMR w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym chorych na SM z całego kraju. Prowadzenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania. Decyzja ta wydawana jest w oparciu o dokumentację, którą przygotowuje właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek kompletuje dokumenty takie jak do innych domów pomocy społecznej dołączając wypełnioną przez chorego i lekarza ankietę.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o skierowaniu do Ośrodka:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie;
 2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
 3. Decyzja o wysokości renty lub zaświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka;
 4. Wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku;
 5. Ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne.

Decyzję o skierowaniu do KOMR wraz z kompletem dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wszystkie osoby, których decyzje o skierowaniu wraz z pełną dokumentacją zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – otrzymują informację określającą kolejność na liście osób oczekujących.

Postępowania dot. umieszczania osób chorych na SM w KOMR i ustalania opłaty za pobyt prowadzi:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Departament Zdrowia,
03-472 Warszawa ul. Brechta 3,
tel. 022-59-79-941 i 022-59-79-942,
e-mail: A. Jadczyszyn, M. Odnoczko

Odpłatność za miesięczny pobyt w KOMR wynosi nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu osoby kierowanej.

Gmina, z której osoba chora na SM została skierowana do Ośrodka nie ponosi żadnych kosztów.

Ośrodek nie zapewnia transportu zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających z Ośrodka po zakończonej rehabilitacji. Osoby wyjeżdżające nie mogą również korzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego, gdyż Ośrodek nie jest zakładem opieki zdrowotnej.

Zapytania dotyczące skierowań i przyjęć do Ośrodka można kierować także na adres email: E. Łoboda lub J. Marciniak 

Istnieje również możliwość skorzystania z rehabilitacji w Ośrodku, pokrywając pełne koszty pobytu. W tym przypadku czas oczekiwanie jest krótszy niż przy decyzji o skierowaniu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr. tel. 023 653-13-31 wew. 207 lub 216.

NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II

Druga po bogu – Wywiad z Dorotą Anikiel.
Przedstawiamy rozmowę z panią mgr Dorotą Anikiej – Kierownikiem ds. Świadczę Medycznych Centrum Rehabilitacji SM im. Jana Pawła II w Bornym Sulinowie. Dla pensjonariuszy – Dorotka – jest jednym z dobrych duchów ośrodka. To z Nią ustalane są możliwości i terminy przyjazdu pacjentów. To z nią rozmawiają osoby, które chcą tu przyjechać po raz pierwszy i jej głos jest pierwszym, który słyszą.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

NZOZ Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane jest Ośrodkiem o charakterze specjalistycznym, przyjmującym chorych na SM z całego kraju. Koszt pobytu czterotygodniowego w NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane wynosi 1910 zł. Wymieniona kwota pokrywa wyżywienie, nocleg oraz opiekę całodobową , nie uwzględnia natomiast rehabilitacji, która w pełni finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypełnione ankiety należy wysłać do Ośrodka, po czym prosimy o kontakt po kilku dniach od wysłania w celu ustalenia terminu przyjęcia do Ośrodka Tel. 094 37 338-05 wewn.22

Natomiast skierowanie do Centrum Rehabilitacji wystawione przez lekarza neurologa lub lekarza rodzinnego, zaświadczenie od lekarzy (dermatolog, ginekolog) należy przywieźć ze sobą zgłaszając się na turnus. Bardzo ważnym jest, żeby skierowanie i zaświadczenia były wystawiane przez lekarza bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia się turnusu.

Nasz adres:

CENTRUM REHABILITACJI
DLA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
78-449 BORNE SULINOWO
UL. SZPITALNA 5

Adres, nazwa banku i numer konta: SM Spółka z o.o., 78-449 Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5
Pomorski Bank Spółdzielczy, nr konta: 72 8581 1056 0300 3102 2000 0001

Szczegółowych informacji dotyczących umieszczania osób chorych na SM w Centrum Rehabilitacji w Bornem Sulinowie udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel. 094 37 338-05, wewn.22

Co należy zabrać ze sobą przyjeżdżając do Ośrodka:

Osoby przyjeżdżające na rehabilitację powinny zabrać ze sobą niezbędne rzeczy i przedmioty osobiste w tym koniecznie:

 • zaświadczenie lekarskie od dermatologa i ginekologa (kobiety) – choroby zakaźne skóry i odleżyny stanowią główne przeciwwskazanie do przyjęcia na rehabilitację,
 • wypełnione ankiety
 • skierowanie od lekarza neurologa lub lekarza rodzinnego na pobyt w Centrum Rehabilitacji-lek.neurolog
 • dowód osobisty,
 • dowód ubezpieczenia (odcinek renty, emerytury, legitymacja ubezp.)
 • dokumentację dot. przebiegu leczenia,
 • aktualnie przyjmowane leki,
 • odpowiednią ilość pampersów – jeśli jest taka potrzeba,
 • przybory toaletowe, pidżamę, kapcie, dresy, strój kapielowy, koszulki gimnastyczne – w wystarczającej ilości, trampki lub adidasy
 • odzież ochronna do uczestnictwa w krioterapii tj. dwuczęściowy strój bawełniany, chodaki (istnieje możliwość wypożyczenia), bezuciskowe podkolanówki bawełniane, opaska na uszy, rękawiczki
 • sprzęt pomocniczy, w zależności od potrzeb, ( wózek, balkonik)
 • pożyczki na opłacenie pobytu

Ze względu na odpłatność dot. pobytu w naszym Ośrodku proponujemy Państwu skorzystanie z systemu ratalnego.

W tym celu nawiązaliśmy współpracę z miejscową Agencją PKO BP S.A. Dzięki temu możecie Państwo płacić dopasowaną do swoich możliwości ratę, bez konieczności dokonania jednorazowej wpłaty.

Wszystkie formalności związane z otrzymaniem pożyczki czy też kredytu załatwiane są bezpośrednio na miejscu (bez konieczności odwiedzania banku, stania w kolejkach).

Jeśli są Państwo zainteresowani zapłatą w ratach za pobyt w naszym Ośrodku proszę o kontakt z przedstawicielem Agencji PKO BP S.A. w Bornem Sulinowie pod nr 094 374 96 86.

Centrum mieści się w czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni całkowitej 2207,6 m2. Podzielone jest na część rehabilitacyjno-leczniczą oraz mieszkalno-rekreacyjną w której jednorazowo może przebywać do 43 osób.

Posiadamy basen, kriokomorę, sale kinezyterapii, fizykoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, terapii ręki, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt.

Część mieszkalno-rekreacyjna jest funkcjonalna, pozbawiona całkowicie barier architektonicznych i wyposażona w wysokim standardzie. Inwestycja ta została ukończona w całości ze środków publicznych. Jakość i standard tego Centrum zobowiązuje nas do prowadzenia rehabilitacji na wysokim poziomie, będzie ona kompleksowa obejmująca nie tylko rehabilitację medyczną, ale również społeczną z elementami rehabilitacji zawodowej.

W związku z trudnością w interpretacji informacji przesyłanych pacjentom zainteresowanym przyjęciem do Centrum Rehabilitacji w Bornem Sulinowie, a dotyczących odpłatności za pobyt, na stronie tej zamieszczamy wyjaśnienie i stosowne formularze.

Koszt pobytu czterotygodniowego w NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie wynosi 1910 zł. Wymieniona kwota pokrywa wyżywienie, nocleg oraz opiekę całodobową, nie uwzględnia natomiast rehabilitacji, która w pełni finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dlaczego taki sposób finansowania.

Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie miał być drugim ośrodkiem w Polsce, bliźniaczym do Dąbka i w taki sam sposób finansowany. Zmiana ustawy o pomocy społecznej nie pozwoliła nam na podobny sposób finansowania.

Borykamy się niestety z problemami dotyczącymi zrozumienia obecnego sposobu finansowania, a konkretnie z uzyskaniem części kwoty płaconej przez ośrodki pomocy społecznej.

Aby to wyjaśnić należy cofnąć się do historii powstania naszego centrum.

Ośrodek został wybudowany zgodnie ze standardami opracowanymi dla sektora pomocy społecznej. Zgodnie z pierwotnym projektem miał funkcjonować podobnie jak Dąbek ( Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM ) jako Dom Pomocy Społecznej.

Zmiana ustawy o pomocy społecznej w marcu 2004 roku, a więc w trakcie trwania inwestycji wymusiła zmiany sposobu finansowania placówki.

Oczywiście rozwiązanie, które jest w Dąbku bardzo by nam odpowiadało i pozbawiłoby nas wielu kłopotów z którymi borykamy się od kilku miesięcy tłumacząc się nie tylko chorym, ale mediom, organizacjom pozarządowym reprezentujących chorych na stwardnienie rozsiane, instytucjom, które dysponują publicznymi funduszami na te właśnie cele (Pomoc Społeczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) z czego wynika takie konstruowanie budżetu.

Wychodząc naprzeciw problemom formalnym związanym z konstruowaniem budżetu ośrodka oraz uwzględniając fakt, że w woj. zachodniopomorskim żaden płatnik nie ma możliwości samodzielnego finansowania w całości placówki (pomoc społeczna nie może finansować zadań z kompetencji NFZ, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia nie może zaakceptować kosztów wysokiego standardu w części hotelowej, która nie wpisuje się w kryteria opracowane dla sektora szpitalnictwa) założyliśmy, że finansowanie Ośrodka pochodziłoby dwóch źródeł:

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansowałby wszystkie świadczenia medyczne na podstawie Programu Wielospecjalistycznej, Kompleksowej i Skoordynowanej Rehabilitacji dla osób chorych na SM, który określa zakres procedur stosowanych w Centrum, a który powstał na podstawie Narodowego Programu Leczenia i Rehabilitacji Chorych na SM oraz Ogólnoeuropejskich Rekomendacjach w Rehabilitacji Chorych na SM.
 2. Ośrodek właściwy terytorialnie, który zgodnie z obowiązująca ustawą o pomocy społecznej współfinansowałby z chorym koszty pobytu ( pobyt w części hotelowo-rekreacyjnej, opiekę całodobową oraz rehabilitację społeczną) poprzez zasiłek celowy specjalny.

Taka formuła finansowania jest skomplikowana, w pewnym sensie niedogodna dla chorego jak i dla nas, ale w chwili obecnej jedyna z możliwych, która umożliwia wykorzystanie tego ośrodka w pełni i zapewnia prowadzenie rehabilitacji w standardach europejskich.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie jest wielospecjalistycznym Ośrodkiem zapewniającym kompleksową rehabilitację dla chorych na SM z całego kraju.

Od 1 stycznia 2007 roku podpisana jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację medyczną prowadzoną w systemie dziennym dla pacjentów z SM. Dzięki temu pacjent zapewnioną ma bezpłatną rehabilitację medyczną z której korzysta podczas czterotygodniowego turnusu rehabilitacyjnego. Starając się o pobyt w tutejszym Centrum chory na SM powinien zgłosić się do lekarza neurologa w celu otrzymania skierowania do naszego Ośrodka.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa jedynie koszty rehabilitacji w systemie dziennym wynoszące ok. 2 100 PLN (czterotygodniowy pobyt pacjenta w Ośrodku). Jest to kwota, która zapewnia prowadzenie rehabilitacji na odpowiednim poziomie i z wykorzystaniem całego wyposażenia ośrodka między innymi kriokomory oraz basenu. Pozostałe koszty utrzymania obejmujące wyżywienie, nocleg, całodobową opiekę sprawowaną przez personel średni oraz rehabilitację społeczną ponosi pacjent. Jest to kwota 1910 zł za pobyt czterotygodniowy.

Osoba chora na Stwardnienie Rozsiane ze względu na znacznego stopnia niepełnosprawność oraz przewlekłą chorobę może ubiegać się o pomoc w uzyskaniu środków, które pokrywałyby koszty związane z rehabilitacją. MOPS lub MGOPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą współuczestniczyć w finansowaniu tej części odpłatności za pobyt w zależności od kryteriów dochodowych pacjenta przyznając zasiłek celowy, celowy specjalny lub zwrotny.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 • zasiłek celowy jest świadczeniem, które przysługuje jednostce lub rodzinie, której dochód uzyskiwany jest niższy niż dochód kwalifikujący do pomocy. Świadczenie to udziela się między innymi z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby
 • zasiłek celowy specjalny podobnie jak wyżej jest to zasiłek przyznawany w przypadku, gdy dochód uzyskiwany jest wyższy niż dochód kwalifikujący do pomocy. Świadczenie to jest uzależnione od kondycji finansowej ośrodka
 • zasiłek zwrotny przysługuje osobie lub rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana ta pomoc pod warunkiem zwrotu części lub całości tego zasiłku. W wyjątkowych okolicznościach ośrodki pomocy społecznej odstępują od żądania zwrotu

Wyżej wymienione formy odpłatności dotyczą chorych na Stwardnienie Rozsiane. Inni pacjenci nie wymagający całodobowej opieki lekarskiej mogą przebywać i korzystać z rehabilitacji tylko za pełną odpłatnością i po wcześniejszej kwalifikacji lekarskiej przeprowadzonej przez lekarza neurologa z Centrum rehabilitacji SM.

 

Szczegółowych informacji dotyczących umieszczania osób chorych na SM w Centrum Rehabilitacji w Bornem Sulinowie udzielają pracownicy Centrum pod nr tel. 094 37 338 05

BORNE SULINOWO

Krakowska grupa w Bornym wrzesien 2012

We wrześniu 2012 roku grupa osób chorych na SM z Krakowa była na turnusie w Centrum SM w Bornym Sulinowie. Poprosiłam aby w kilku zdaniach napisali swoje wrażenia:

Na stwardnienie rozsiane choruję od 32 lat. Po raz pierwszy byłem na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku w pełni dostosowany i przygotowanym na przyjęcie chorych na SM.
Czterotygodniowy pobyt i kuracja w ośrodku przyniosły wymierne efekty w poprawie stanu mojego zdrowia i mojej kondycji. Od dziesięciu lat poruszam się na wózku inwalidzkim, ćwiczenia rehabilitacyjne sprawiły, że potrafiłem przejść przez korytarz wyposażony w poręcze „dystans” około 60 m. Zajęcia na basenie z rehabilitantami częściowo zniwelowały moje niedowłady kończyn dolnych. Umiejętne połączenie ćwiczeń fizycznych z komorą krioterapii zmusiły mój organizm do zwiększonego wysiłku co skutkowało większą wydajnością (siłą) moich mięśni.
W tym miejscu chcę nadmienić, że codzienne korzystanie z wózka inwalidzkiego zmusza mnie do niemałego wysiłku, co stało się przyczyną kontuzji prawego barku i w konsekwencji, z powodu silnego bólu pozbawiło mnie możliwości swobodnego poruszania prawą ręką. W ośrodku udzielono mi skutecznej pomocy, zastosowano dynamiczny masaż połączony z naświetlaniem laserem oraz elektroterapią. Zabiegi te usunęły uciążliwą dolegliwość, co pozwoliło mi na powrót normalnie poruszać prawą ręką i korzystać z wózka inwalidzkiego.
Ponadto każdy pacjent mógł korzystać z prowadzonych w ośrodku zajęć: z socjoterapii, psychoterapii, muzykoterapii oraz terapii zajęciowej.
Podstawowy personel ośrodka tj. zarząd, lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci oraz personel pomocniczy, przez cały okres trwania turnusu były zaangażowane i gotowe służyć pomocą pacjentom w każdej sytuacji. Wszystkie osoby sprawujące opiekę nad chorymi, swoim zachowaniem tworzyły ciepły rodzinny klimat, w którym wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka rodzina. Ta atmosfera miała również niebagatelny wpływ na samopoczucie pacjentów i wyniki rehabilitacji.
Reasumując pragnę nadmienić, że dotąd nie należałem do osób chętnie korzystających z wyjazdowych turnusów, po raz pierwszy zostałem pozytywnie zaskoczony i w pełni przekonany o potrzebie korzystania z tego typu kuracji przez chorych na SM.
Marek S.

W nawiązaniu do mojego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie w sierpniu 2012 r pragnę wyrazić swoje zadowolenie z całego pobytu i odbytej kompleksowej rehabilitacji.
Warunki bytowe w tym ośrodku oceniam jako bardzo dobre, co wiąże się z zakwaterowaniem w wygodnych pokojach 2-osobowych,zaopatrzonych w indywidualny węzeł sanitarny, w pełni przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dużym ułatwieniem jest również możliwość korzystania z windy. Na podkreślenie zasługuje lokalizacja w jednym obiekcie całej bazy noclegowej, żywieniowej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej. Istotną zaletą tego Centrum jest wszechstronna, dobrze wyposażona baza zabiegowa, gdzie niezwykle cennym elementem jest komora do krioterapii, z której miałem również możliwość korzystania. Cenię sobie również indywidualne zajęcia terapeutyczne jak i wiele zajęć grupowych. Wszystkie zajęcia terapeutyczne, z których korzystałem, tj. gimnastyka poranna, a następnie indywidualna, terapia ręki, gimnastyka w basenie, krioterapia, socjoterapia, muzykoterapia i inne były prowadzone na wysoce profesjonalnym poziomie. Na pochwałę zasługuje również doskonałe wyżywienie, urozmaicone, bogate w surówki i inne dodatki.
Oddzielne słowa uznania kieruję do Dyrektora tego Centrum, Pana dr Kowalewskiego, który wykazywał niezwykłe zaangażowanie w sprawowaniu opieki lekarskiej jak i organizacyjnej. Wyrazy uznania wyrażam również dla całego zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego, pracującego z oddaniem i życzliwością, zawsze chętnie służącego pomocą.
Zamierzam ponownie skorzystać z pobytu rehabilitacyjnego w ww. Centrum o ile zaistnieją takie możliwości.
J.K.

Jestem bardzo zadowolona z pobytu w Bornym Sulinowie. Jest to magiczne miejsce, w którym człowiek odżywa.
Znikają zmartwienia i pojawia się uśmiech. Przepiękna przyroda, czyste powietrze, profesjonalna i przyjemna forma rehabilitacji, bardzo miły i przyjacielsko nastawiony personel oraz wspaniali ludzie dookoła. Wszystko to sprawia, że tuż po powrocie człowiek zaczyna tęsknić za Bornym Sulinowem.
Stanisława G.

Moje wspomnienia z Bornego Sulinowa
Na przełomie września i pażdziernika przebywałem na turnusie rehabilitacyjnym w Borne Sulinowie.
Dzięki perfekcyjnej organizacji podróży Małgosi Felger z Krzeszowic na samo miejsce do ośrodka rehabilitacyjnego (600 km) dojechałem pociągiem inter-city z przesiadką na autobus w ciągu 12 godz.Podróżą tą byłem mniej zmęczony od poprzedniej mej podróży na tej trasie wygodnym samochodem osobowym marki Audi A6.
W ciągu 4 tygodniowego turnusu otoczony byłem wspaniałą opieką personelu ośrodka. Zaraz po przyjeżdzie wieczorem zaproszona nas na kolację, a następnie sprawnie rozlokowano po pokojach.
Już w pierwszym dniu turnusu poprosiłem o indywidualną dietę żywieniową.Była ona pokłosiem zorganizowanych warsztatów w Wiśle tego roku. Zaproponowano mi bezglutenową dietę wegetariańską Podczas całego okresu tego turnusu byłem bardzo zadowolony z różnorodności, ilości, świeżości i jakości otrzymywanej żywności.
Bez zbędnej straty czasu przystąpiłem do realizacji zaplanowanych zabiegów.Były one następujące:

 1. codzienna gimnastyka poranna
 2. 1/2 godz. ćwiczenia w basenie przez 10 dni
 3. mrożenie w krio komorze z następną rozgrzewką na orbitreku przez 10 dni
 4. 1/2 godz. kinezyterapia z doświadczonym rehabilitantem przez 20 dni
 5. 40 zabiegów fizykoterapii ( jonoforeza i laser)
 6. 20 zajęć terapii ręki
 7. własne zajęcia rehabilitacyjne w wolne soboty
 8. popołudniowe zajęcia z muzykoterapii, logopedii, socjotechniki, medytacji, psychologii dodatkowo wysłuchałem
 9. ciekawej prelekcji o historii Bornego, wykładu o problemach urologicznych oraz poznałem zalecaną dietę odżywiania w SM

Mogłem korzystać z porad lekarzy: internisty, neurologa, okulisty, urologa, dentysty.
Dzięki życzliwości personelu mogłem korzystać z zaopatrzenia apteki. Pobliski sklepik w DPS będący pod tym samym dachem zaspakajał moje potrzeby nagłych a nieprzewidzianych zakupów.
Po powrocie do domu i upływie pewnego czasu odczułem znaczne zmniejszenie prześladującego mnie bólu oraz wzrost sił fizycznych i psychicznych, co niewątpliwie zawdzięczam pobytowi w tym ośrodku.
Uważam, że Ośrodek rehabilitacyjny w Borne Sulinowie położony w urokliwym miejscu pośród 40 jezior, otoczony oceanem sosnowych czystych lasów, gdzie panuje swoisty mikroklimat przyrodyi życzliwych ludzi zasługuje na moją osobistą wielką pochwałę!
Bardzo chciałbym ponownie skorzystać na podobnych warunkach z takiej rehabilitacji w przyszłym roku, co ucieszyłoby mnie bardzo.
Adam K.

Na przełomie września i października 2012 brałam udział w czterotygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku specjalistycznym dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w Bornem Sulinowie.
Turnus był zorganizowany przez krakowską organizację, brała w nim udział kilkunastoosobowa grupa, dzięki pokryciu częściowej opłaty mogłam skorzystać z kompleksowej rehabilitacji.
Codzienne zróżnicowane zajęcia rehabilitacyjne począwszy od ćwiczeń poprzez kriokomorę, grupowe ćwiczenia w basenie, dla chętnych były też dodatkowe godziny do korzystania z basenu.
Cały personel, lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki i personel pomocniczy przyjaźnie nastawione do pacjenta tworzyli specyficzny klimat porozumienia i pomocy.
Poza typową rehabilitacją każdy pacjent mógł korzystać z prowadzonych w ośrodku zajęć z socjoterapii, psychoterapii (również indywidualnej),relaks i ukojenie przynosiły zajęcia z terapii zajęciowej, muzykoterapii czy art-terapii.
Istotną rzeczą było to, że pokoje były dwu osobowe z pełnym węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych awyżywienie smaczne i różnorodne, każdy mógł dobrać sobie odpowiednia dietę.
Jeżeli będzie możliwość jeszcze skorzystania z takiej rehabilitacji chętnie skorzystam, chociaż 12-godzinna podróż wyczerpująca to jednak dzięki rezerwacji odpowiedniego wagonu możliwa do przeżycia.
GM