PIT: na zakup nowego pieca przysługuje ulga rehabilitacyjna

Źródło:

https://www.rp.pl/Podatki/309059976-PIT-na-zakup-nowego-pieca-przysluguje-ulga-rehabilitacyjna.html

 

Zakup nowego pieca to przystosowanie budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dlatego przysługuje na niego ulga rehabilitacyjna.
Skarbówka korzystnie interpretuje przepisy o ułatwieniach dla niepełnosprawnych. Pozwala na odliczenie wydatków na piec centralnego ogrzewania prostszy w obsłudze.

Potwierdzeniem jest najnowsza interpretacja podatkowa. Z pytaniem zwrócił się emeryt, który mieszka wraz z żoną w domu jednorodzinnym. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Napisał, że używany przez niego piec centralnego ogrzewania jest umieszczony w piwnicy, do której prowadzą strome schody. Jego obsługa jest dla wnioskodawcy i jego żony zbyt uciążliwa. Polega na codziennym usuwaniu popiołu, rozpalaniu i załadowywaniu pieca kilkoma wiadrami węgla. Dlatego chce kupić nowy piec z podajnikiem na ekogroszek.
Będzie to kosztować ok. 10 tys. zł. Inwestycja nie zostanie dofinansowana ani refundowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Na potwierdzenie zakupu kotła wraz z kominem wnioskodawca otrzyma dokument identyfikujący sprzedającego i kupującego, łącznie z ceną zakupu. Mężczyzna wystąpił o interpretację, by się utwierdzić, że będzie mógł w zeznaniu podatkowym za 2018 r. odliczyć od dochodu wydatki na ten cel.
Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej była pozytywna. Dyrektor KIS przypomniał, że art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT pozwala skorzystać z ulgi na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Ustawa o PIT nie precyzuje pojęć „adaptacja” ani „wyposażenie”, więc dyrektor KIS sięgnął do słownika języka polskiego. Określono w nim, że „adaptacja” to „przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, np. w budownictwie przeróbka budynku”. Natomiast „wyposażenie” to „urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś”.

U każdego niepełnosprawnego wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności – napisał dyrektor KIS.
Na tej podstawie skarbówka uznała, że zakup nowego systemu grzewczego odpowiada potrzebom wynikającym z niepełnosprawności wnioskodawcy. A to oznacza, że podatnikowi przysługuje ulga rehabilitacyjna i może odliczyć wydatek. ©?
Numer interpretacji:0115-KDIT2-2.4011. 304.2018.1.IL

 

Dzięki tej interpretacji będziemy mogli finansować taki zakup z subkont 🙂

dopisek Fundacja Helpful Hand