Podnoszenie świadomości społecznej

Źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/229728,30,komunikat,podnoszenie_swiadomosci_spolecznej.html?fbclid=IwAR3gOqxXjnD-7LStBDC1PKlWfur5B1gSH0cqbmN9Qx-Ynnl7sf2-g6vDbeI

 

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022 nie jest nowością, to już jego czwarta edycja. Ale po raz pierwszy miasto w sposób kompleksowy podeszło do tematu. Celem ogólnym programu jest zapewnienie warunków do możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie Krakowa.

Dokument został przedstawiony radnym podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
Kompleksowość programu polega na włączeniu w niego wszystkich obszarów aktywności i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz relacji samorządu i osoby z niepełnosprawnościami (także rodziny osoby z niepełnosprawnościami).
Program obejmuje 197 zadań publicznych. Wydzielonych zostało 9 priorytetów, m.in.: wsparcie w niezależnym życiu, zabezpieczenie społeczne, dostępność, edukacja, praca i zatrudnienie, zdrowie, kultura, udział w życiu publicznym i podnoszenie świadomości.
– Program rozpisany na cztery lata ma na celu podnoszenie świadomości społecznej, usuwanie barier przez urzędników. Jego celem jest zapewnienie prawa do godnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – mówiła podczas prezentacji programu Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
W przygotowanie programu zaangażowano organizacje pozarządowe oraz osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie uchwały możemy przeczytać, że „Program powstał w otwartym dialogu pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi’.
– Program był mocno konsultowany w środowiskach osób niepełnosprawnych. Jego przygotowanie zostało zlecone organizacji pozarządowej. W stosunku do wcześniejszych edycji zwiększyła się liczba priorytetów – uzupełniał Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
– Program jest wyjątkowy – podkreślała radna Alicja Szczepańska. Dopytywała także, jakie kwestie z konsultacji nie zostały ujęte w programie. – 98% wniosków otrzymanych za pośrednictwem Miejskiego Centrum Dialogu zostało uwzględnionych w programie. Nie można było np. zmienić nazwy programu, bo ta wynika z ustawy – odpowiadała dyrektor Elżbieta Kois-Żurek.
Radni jednogłośnie wydali opinię pozytywną dla projektu uchwały.