Przykra wiadomość z USA

Z przykrością informujemy, że 8 stycznia 2022 roku w Stanach Zjednoczonych zmarła Dr Joanna Woyciechowska (dr nauk medycznych specjalista neurolog).
Pani Doktor ukończyła medycynę oraz specjalizację neurologiczną w Polsce, specjalizację i doktorat w dziedzinie stwardnienia rozsianego zrobiła w Stanach Zjednoczonych.
Była moją inspiracją do założenia Fundacji Helpful Hand i pomagania chorym na stwardnienie rozsiane.
Ze swoją długoletnia przyjaciółką dr Barbara Patzer (zmarłą w 2021 roku) były współzałożycielkami Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Była jedną z założycielek emailowej grupy dyskusyjnej Delfin, na której odpowiadała na pytania i dzieliła się swoja wiedza w kwestii stwardnienia rozsianego z każdą osoba która tego potrzebowała.
Przez wiele lat mieszkając już na stałe w Stanach Zjednoczonych regularnie przyjeżdża do Polski na spotkania z chorymi. Gdy zdrowie jeszcze jej na to pozwalało objeżdżała całą Polskę i spotykała się z chorymi w każdym mieście, miasteczku czy wsi które ja zaprosiło.
Robiła to zupełnie bezpłatnie.
Jest autorką wielu publikacji medycznych, w tym Przewodnika dla chorych na SM „Sobie moc”, w którym przedstawia koncepcję rehabilitacji wielowymiarowej – uwzględniającej różnorodne aspekty w procesie zdrowienia, tj. dietę, rehabilitację ruchową, dbanie o kondycję zarówno ciała jak i umysłu.
Dr Woyciechowska posiadała ogromną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu osób ze stwardnieniem rozsianym, które zdobyła przez lata praktyki, studiów i ciągłego doskonalenia – najpierw w Polsce, później za granicą (m.in. w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych założyła Wielodyscyplinarny Program dla Osób z SM, którego przez następne 9 lat była dyrektorem).
Była mądrym i dobrym Człowiekiem, będzie jej nam bardzo brakowało.