Neurofeedback

Tendencjami obserwowanymi od dawna, i nasilającymi się w ostatnich latach, są zwiększanie się roli pracy umysłowej i nieustanny wzrost jej złożoności. Sprawiają one, że lepsze wykorzystanie zasobów umysłu, oprócz znaczenia dla jakości życia prywatnego, staje się coraz pilniejszą potrzebą ekonomiczną. Zarazem coraz mniej adekwatne, wobec nowych wyzwań, stają się ewolucyjnie wytworzone mechanizmy pokonywania stresu. Fakt, że stres jest główną przyczyną, bądź sprzyjającym podłożem, większości chorób, jest wprawdzie powszechnie znany, lecz niedoceniany. Neurofeedback (biofeedback EEG) jest szansą wobec tych współczesnych zagrożeń i potrzeb.

Oto wybrane sytuacje, dla których trening osiągnięć z użyciem neurofeedbacku może stanowić znaczącą pomoc:

 • ważne spotkania,
 • wystąpienia publiczne,
 • występy,
 • zawody sportowe,
 • egzaminy,
 • studia,
 • projekty,
 • analizy,
 • twórczość,
 • podejmowanie decyzji,
 • działanie pod presją stresu,
 • sytuacje krytyczne,
 • przeciążenie pracą,
 • kontakty międzyludzkie.