Skala EDSS

Skala funkcjonalna (FS)

Funkcja narządu wzroku:

– Prawidłowa
– Mroczek centralny z ostrością wzroku( skorygowaną) lepszą niż 6/9 (20/30).
– Gorsze oko z maksymalna ostrością wzroku (skorygowaną) od 6/9 (20/30) do 6/12 (20/59).
– Gorsze oko z maksymalną ostrością wzroku (skorygowaną) od 6/18 (20/60) do 6/24 (20/99).
– Gorsze oko z maksymalna ostrością wzroku (skorygowaną) od 6/36 (20/100) do 6/60 (20/200) albo stopień 3 z maksymalną ostrością wzroku lepszego oka 6/18 (20/60) lub mniejszą.
– Gorsze oko z maksymalną ostrością wzroku (skorygowaną) 6/60 (20/200) albo stopień 4 z maksymalną ostrością wzroku lepszego oka 6/18 (20/60) lub mniejszą.
– Stopień 5 z maksymalną ostrością wzroku lepszego oka 6/18 (20/60) lub mniejszą.

Funkcja pnia mózgu

– Prawidłowa
– Minimalne objawy.
– Umiarkowany oczopląs lub inne łagodne upośledzenie czynności.
– Ciężki oczopląs, wyraźne osłabienie zewnętrznych mięśni gałkI ocznej lub umiarkowane upośledzenie czynności innych nerwów czaszkowych.
– Wyraźna dyzartria lub inne wyraźne upośledzenie czynności.
– Niezdolność do połykania lub mówienia.

Funkcja układu piramidowego

– Prawidłowa.
– Nieprawidłowa; objawy bez upośledzenia czynności.
– Minimalne upośledzenie czynności.
– Łagodna lub umiarkowana parapareza lub hemipareza.
– Wyraźna parapareza lub hemipareza.
– Paraplegia,hemiplegia lub tetrapareza.
– Tetraplegia.

Funkcja móżdżku

– Prawidłowa.
– Nieprawidłowe objawy bez upośledzenia czynności.
– Łagodna ataksja.
– Umiarkowana ataksja tułowia lub kończyn.
– Ciężka ataksja tułowia lub kończyn.
– Niezdolność do wykonywania skoordynowanych ruchów z powodu ataksji.

Funkcja układu czuciowego

– Prawidłowa.
– Obniżenie czucia wibracji tylko na jednej lub dwóch kończynach.
– Łagodne obniżenie czucia dotyku, bólu lub ułożenia i/lub umiarkowane obniżenie czucia wibracji na jednej lub dwóch kończynach.
– Umiarkowane obniżenie czucia dotyku, bólu lub ułożenia i/lub utrata czucia wibracji na jednej lub dwóch kończynach; łagodne obniżenie czucia dotyku lub bólu i/lub umiarkowane obniżenie wszystkich rodzajów czucia głębokiego na trzech lub czterech kończynach.
– Wyraźne obniżenie czucia dotyku lub bólu lub utrata czucia głębokiego,osobno lub w skojarzeniu na jednej lub dwóch kończynach; lub umiarkowane obniżenie czucia dotyku lub bólu i/lub ciężkie obniżenie czucia głębokiego na więcej niż dwóch kończynach.
– Istotna utrata czucia na jednej lub dwóch kończynach lub umiarkowane obniżenie czucia dotyku lub bólu i/lub utrata czucia głębokiego na większości powierzchni ciała poniżej głowy.
– Istotna utrata czucia poniżej głowy.

Funkcja jelita grubego i pęcherza moczowego

– Prawidłowa.
– Łagodne trudności trzymania moczu, nagłe parcie i/lub zaparcie.
– Umiarkowane trudności trzymania moczu i/lub nagłe parcie i/lub ciężkie zaparcie.
– Częste nietrzymanie moczu lub okresowo cewnikowanie.
– Potrzeba stałego cewnikowania.
– Utrata funkcji pęcherza moczowego lub jelita grubego.

Funkcje psychiczne

– Prawidłowa.
– Zmiany nastroju.
– Łagodne obniżenie funkcji umysłowych, zmęczenie niewielkiego stopnia.
– Umiarkowane obniżenie funkcji umysłowych, zmęczenie umiarkowanego lub znacznego stopnia.
– wyraźne obniżenie funkcji umysłowych.
– Demencja.

 

Skrócona skala EDSS

Skala uszkodzeń układu nerwowego – skrócona wersja skali Kurtzke’go

0.0 – Normalny stan neurologiczny.
1.0 – Brak widocznych uszkodzeń układu nerwowego, minimalne objawy niewydolności jednego elementu układu funkcjonalnego.
1.5 – Brak widocznych uszkodzeń układu nerwowego, minimalne objawy niewydolności więcej niż jednego elementu układu funkcjonalnego.
2.0 Liczne drobne objawy niewydolności jednego elementu układu funkcjonalnego.
2.5 – Liczne drobne objawy niewydolności dwóch elementów układu funkcjonalnego.
3.0 – Umiarkowana niewydolność układu funkcjonalnego, pacjent w pełni mobilny.
3.5 – Umiarkowana niewydolność układu funkcjonalnego i minimalna niewydolność innych układów, pacjent w pełni mobilny.
4.0 – Pełna mobilność bez pomocy, pacjent samowystarczalny, potrafi funkcjonować ponad 12 godzin dziennie pomimo poważnych utrudnień, zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 500 metrów.
4.5 – Pełna mobilność bez pomocy, zdolny do funkcjonowania przez cały dzień, może mieć niektóre ograniczenia w utrzymaniu pełnej aktywności, może wymagać minimalnej pomocy, charakterystyczna jest tu poważna niewydolność układu funkcjonalnego, zdolny do przejścia bez pomocy i odpoczynku około 300 metrów.
5.0 – Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 200 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczająca by uniemożliwić pełną aktywność (np. pracę przez cały dzień w warunkach nieprzystosowanych).
5.5 – Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 100 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczająca by uniemożliwić pełną aktywność w ciągu dnia.
6.0 – Wymaga nieregularnie jednostronnej pomocy ortopedycznej, aby przejść około 100 metrów.
6.5 – Wymaga stałej obustronnej pomocy ortopedycznej, aby przejść 20 metrów.
7.0 – Niezdolny, by przejść więcej niż 5 metrów nawet z pomocą, może samodzielnie poruszać się przy pomocy standardowego wózka inwalidzkiego, potrafi funkcjonować około 12 godzin dziennie.
7.5 – Niezdolny zrobić więcej, niż kilka kroków, może wymagać pomocy przy poruszaniu się wózkiem inwalidzkim, potrafi samodzielnie obrócić się w łóżku, potrzebuje pomocy przy wchodzeniu i wychodzeniu z wózka, może wymagać wózka elektrycznego.
8.0 – Poważnym ograniczeniem jest przechodzenie z łóżka lub krzesła na wózek, może wymagać przebywania w łóżku przez cały dzień, wymaga stałej pomocy.
8.5 – Podstawowym ograniczeniem jest przebywanie przez cały dzień w łóżku, aby funkcjonować wymaga całodobowej opieki.
9.0 – Pacjent całkowicie bezradny w łóżku, potrafi komunikować się i samodzielnie jeść.
9.5 – Pacjent całkowicie bezradny w łóżku, niezdolny, aby skutecznie komunikować się i samodzielnie jeść.
10.0 – Zgon.

Rozszerzona skala EDSS

Rozszerzona skala niewydolności ruchowej – pełna wersja skali Kurtzke’go. 0.0 – Prawidłowe badanie neurologiczne (wszystkie stopnie 0 w skali czynności układów FS).
1.0 – Bez upośledzenia czynności; minimalne objawy w jednym punkcie FS, minimalne objawy w jednym punkcie FS.
1.5 – Bez upośledzenia czynności, minimalne objawy w więcej niż jednym punkcie FS.
2.0 – Minimalne upośledzenie czynności w jednym punkcie FS (jeden punkt FS o stopniu 2, pozostałe 0 lub 1).
2.5 – Minimalne upośledzenie czynności w dwóch punktach FS (dwa punkty FS o stopniu FS 2, pozostałe 0 lub 1).
3.0 – W pełni chodzący, ale z umiarkowanym upośledzeniem czynności w jednym punkcie FS ()jeden punkt FS o stopniu 3,inne 0 lub 1) albo łagodnym upośledzeniem czynności w trzech lub czterech punktach FS (trzy/cztery punkty FS o stopniu 2, pozostałe 0 lub 1).
3.5 – W pełni chodzący, ale z umiarkowanym upośledzeniem czynności w jednym punkcie FS (jeden punkt o stopniu 3) i jeden lub dwa punkty FS o stopniu 2, albo dwa punkty o stopniu 3, albo pięć punktów o stopniu 2 (pozostałe 0 lub 1).
4.0 – W pełni chodzący bez pomocy oraz samoobsługujący się powyżej 12 godzin dziennie, pomimo stosunkowo ciężkiego upośledzenia czynności na który składa się zwykle jeden punkt FS o stopniu 4 (pozostałe 0 lub 1) albo kombinacje niższych stopni o wartościach wyższych od poprzednich. Zdolny do przejścia 500 m bez pomocy lub odpoczynku.
4.5 – W pełni chodzący bez pomocy przez większość dnia mogący jednak wymagać minimalnej pomocy, charakteryzujący się stosunkowo ciężkim upośledzeniem czynności na który składa się zwykle jeden punkt FS o stopniu 4 (pozostałe 0 lub 1) albo kombinacje niższych stopni o wartościach wyższych od poprzednich. Zdolny do przejścia 300 m bez pomocy lub odpoczynku.
5.0 – Zdolny do przejścia bez pomocy lub odpoczynku około 200m. Niewydolność ruchowa wystarczająco ciężka aby upośledzić całkowicie codzienne czynności; zwykle odpowiednia punktacja FS-jeden punkt o stopniu 5, pozostałe 0 lub 1 albo kombinacje niższych stopni zwykle przekraczające wartość 4.
5.5 – Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 100 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczająca by uniemożliwić pełną aktywność w ciągu dnia.
6.0 – Stosowane okresowo lub jednostronne wspomaganie (laska, kula) konieczne do przejścia około 100 metrów z lub bez odpoczynku (zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją przynajmniej dwóch punktów o stopniu 3).
6.5 – Stałe obustronne wspomaganie (laska, kula) konieczne do przejścia 20 m bez odpoczynku (zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją przynajmniej dwóch punktów FS o stopniu 3).
7.0 – Niezdolny do przejścia ponad 5 metrów nawet z pomocą, poruszający się głównie na wózku, porusza kołami wózka i przemieszcza się przy jego pomocy samodzielnie, przebywa w wózku ponad 12 godzin dziennie (zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją z więcej niż jednym punktem FS o stopniu 4, bardzo rzadko jedynie czynność układu piramidowego 5).
7.5 – Niezdolny do przejścia więcej niż kilka kroków, porusza się na wózku, może wymagać pomocy przy przemieszczaniu się, porusza kołami wózka samodzielnie ale nie może przebywać w standardowym wózku przez cały dzień (zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją z więcej niż jednym punktem FS o stopniu 4), porusza się jedynie na wózku lub jest w nim wożony, ale przebywa poza wózkiem przez większość dnia. Zachowanych wiele czynności samoobsługi, zazwyczaj potrafi efektywnie używać kończyn górnych (zwykle odpowiednia punktacja jest kombinacją stopnia 4 w kilku układach).
8.0 – Zasadniczo chory jest ograniczony do łóżka lub fotela albo jest wożony w wózku inwalidzkim, ale większość dnia może spędzać poza łóżkiem; nadal wykonuje samodzielnie wiele podstawowych czynności życia codziennego, mając na ogół sprawne ręce (odpowiada to kombinacji różnych stopni FS, przy czym zwykle kilka FS jest w stopniu 4).
8.5 Przebywający jedynie w łóżku przez większość dnia. Potrafi efektywnie wykonywać niektóre czynności jedna lub obydwoma kończynami górnymi. Zachowane są niektóre czynności samoobsługi (zwykle odpowiednia punktacja jest kombinacją stopnia 4 w kilku układach).
9.0 – Chory leżący, bezradny, może porozumiewać się i jeść (zwykle punktacja FS jest kombinacją najczęściej stopni 4).
9.5 – Chory leżący całkowicie bezradny, nie może efektywnie porozumiewać się 5 i jeść/połykać (zwykle odpowiednia punktacja FS jest kombinacją prawie wyłącznie stopni 4).
10.0 – Śmierć z powodu stwardnienia rozsianego.