SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szanowni Państwo !

 

z radością informujemy że PFRON uruchomił

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

W ramach projektu System Obsługi Wsparcia zostaną uruchomione e-usługi, które usprawnią proces aplikowania o środki z PFRON.

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

 

System został zaprezentowany podczas konferencji którĄ można oglądnąć pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=Kxx1unkYnDY

 

Profil na FB:

https://www.facebook.com/PFRONSOW/

 

 

Wszyscy skorzystajmy z dobrodziejstwa Internetu.

Wystartował portal SOW dla ON
Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet oraz urządzenie, za po-mocą którego otwiera nam się okno na świat. Niestety wśród osób z niepełnosprawnościami ciągle mała jest świadomość, jaką pomoc może zaoferować im Państwo, w tym PFRON. Niewiedza często powoduje obniżenie standardu ich życia.

Pragniemy zmienić sytuację osób niepełnosprawnych

Skorzystaliśmy z dostępnej techniki i uruchomiliśmy nowoczesną platformę, za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. System będzie dostępny dla tych użytkowników, których przedstawiciele z JST do niego przystąpią.

https://www.youtube.com/watch?v=aLOZGaQWplo&t=11s

Jeden System, wiele narzędzi pomocy

System SOW poprzez różne kanały ma na celu dotarcie z informacją o możliwej pomocy do wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych poprzez: portal informacyjny (źródło wiedzy), infolinię (wsparcie techniczne), kreator (krok po kroku poprowadzi za rękę do właściwej formy wsparcia).

Szeroka wiedza w jednym miejscu

Z końcem sierpnia ruszył długo wyczekiwany portal informacyjny

https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/

Portal to narzędzie będące integralną częścią SOW, na którym już znajdują się aktualne treści o projekcie, informacje o harmonogramie, ważnych wydarzeniach i spotkaniach, informacje edukacyjne oraz inne wartościowe treści do zakomunikowania poszczególnym beneficjentom i interesariuszom projektu SOW. Jego rolą będzie zwiększenie świadomości wśród osób z niepełnosprawnościami dotyczącej m.in. formy pomocy dedykowanej dla ich rodzaju niepełnosprawności.

Chcemy dać szansę na lepsze życie

Portal ma być źródłem wiedzy o Systemie, w szczególności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem dofinansowań obsługiwanych przy pomocy Systemu SOW, osób niepełno-sprawnych oraz ich opiekunów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, pracowników PFRON oraz innych instytucji centralnych zainteresowanych kwestiami informatyzacji administracji publicznej, przedstawicieli mediów lokalnych. Poprzez zwiększenie świadomości osób z niepełnosprawnościami dajemy im możliwość na lepsze życie.

Zapraszamy na https://portal-sow.pfron.org.pl

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.