Ulga rehabilitacyjna także na montaż klimatyzacji – interpretacja podatkowa

Wydatek na zakup urządzenia, które ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, można odliczyć od dochodu.

Skarbówka wielokrotnie już potwierdzała, że wymiana pieca i systemu ogrzewania to wydatek ułatwiający życie osoby niepełnosprawnej. Teraz dodaje, że niepełnosprawnemu przysługuje także ulga na montaż systemu chłodzącego mieszkanie.

 

Mówi o tym interpretacja wydana w sprawie podatniczki, która jest osobą niepełnosprawną od 2015 r. Przeszła kilka operacji onkologicznych i chemioterapię. Napisała, że ze względu na stan zdrowia bardzo źle znosi upały, dlatego w 2018 r. zdecydowała się na zakup klimatyzacji, która ułatwia jej wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Zapytała, czy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że tak. Skoro jednak kobieta nie odliczyła wydatku w zeznaniu PIT za 2018 r., musi złożyć korektę. To dlatego, że wydatki na cele rehabilitacyjne mogą podlegać odliczeniu od dochodu jedynie w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.
Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest posiadanie przez podatnika orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Poniesiony przez niego wydatek nie może być też w żadnej formie dofinansowany, np. przez NFZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, czyli na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis ten nie określa szczegółowo, jakiego rodzaju wydatków to dotyczy. Nie zawiera także żadnego wyłączenia konkretnego rodzaju wydatków. Jedynym wymogiem zastosowania ulgi jest to, by adaptacja (wyposażenie) mieszkania (budynku mieszkalnego) odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Dlatego też istotne są okoliczności danej sprawy, tzn. czy konkretne elementy spełniają dla osoby niepełnosprawnej tę funkcję.

 

„Wydatek poniesiony przez wnioskodawczynię w 2018 r. na wyposażenie mieszkania w klimatyzację, czyli koszty zakupu i montażu, będzie mógł zostać zaliczony do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Może być odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2018 r. poprzez złożenie korekty zeznania za rok 2018″ – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.404.2019.2.ID

 

Źródło:

https://www.rp.pl/Podatki/311269989-Ulga-rehabilitacyjna-takze-na-montaz-klimatyzacji—interpretacja-podatkowa.html?fbclid=IwAR2l-ezTRNUwHLnzngTrK6OwNqFhbsR8f7pA2JQbCemJUiLXDKWcC3E-sOY