„WYBIERAM AKTYWNOŚĆ” PROJEKT STOWARZYSZENIA KLIKA

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU
„WYBIERAM AKTYWNOŚĆ” !!!
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i ich Przyjaciół KLIKA
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 9.1.2., Europejski Fundusz Społeczny
Całkowita wartość Projektu wynosi : 1 767 407,62 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 1 502 296,47 PLN

DLA KOGO JEST PROJEKT:
– osoby niepracujące
z orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym lub umiarkowanym
DZIAŁANIA:
– staże zawodowe
– kursy zawodowe
– warsztaty ceramiczne i komputerowe
– wsparcie w znalezieniu pracy
– poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
biuro@centrumklika.pl, www.centrumklika.pl,
Koordynator projektu tel: 693 823 042
Biuro projektu: ul. Ks. Siemaszki 31, Kraków
tel: 12 416 53 05

Dodatkowe Szkolenie Zawodowe ( w trakcie kursów wypłacane stypendium) oraz płatny Staż Zawodowy- przez 8 miesięcy- czeka na Ciebie!

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w Projekcie „Wybieram aktywność”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, preferowane osoby z niepełnosprawnością ruchową ale z innymi niepełnosprawnościami tez są mile widziane
Jeśli:
• Jesteś bierny zawodowo
• Chcesz ukończyć dodatkowy kurs zawodowy
• Chcesz znaleźć ciekawą pracę
• Chcesz poznać skuteczne techniki poszukiwania pracy
• Chcesz skorzystać ze wsparcia profesjonalistów z zakresu poszukiwania pracy
• Potrzebujesz pomocy asystenta
• Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe
Okres realizacji Projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2019r.
Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Kolejna rekrutacja do Projektu rozpoczyna się 28 sierpnia 2017r. i potrwa do końca września br. – liczba miejsc jest ograniczona, rekrutacja jest otwarta, przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania miejsc.
Zaufaj nam, pomagamy osobom niepełnosprawnym od ponad 40 lat– skorzystaj z naszej pomocy, zwiększ swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, zdobądź doświadczenie podczas płatnego stażu, wejdź na rynek pracy. Podczas zajęć warsztatowych zapewniamy catering

Podstawowym celem naszego projektu jest:
• zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy
• przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
• zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki ośmiomiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Proponowane formy wsparcia, z których możesz skorzystać:
• z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego i psychologa, którzy pomogą określić cele krótko i długoterminowe, pomogą ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
• z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, prawa pracy
• z warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych, (podczas warsztatów zapewniamy catering)
• z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
• ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb, w trakcie trwania kursu zawodowego wypłacane jest stypendium
• z ośmiomiesięcznego, płatnego stażu.
Warunki uczestnictwa
• motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
• brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
• wiek aktywności zawodowej,
• posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności- w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
• przejście procesu rekrutacji do Projektu,
• preferencje w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, a także z nią sprzężone oraz pozostałe
Informacji na temat Projektu udziela:
Biuro Projektu
ul. Siemaszki 31
31- 207 Kraków
Koordynator projektu: Jan Swaryczewski
tel. 693 823 042
e-mail: janswaryczewski@gmail.com