ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE NAUKOWYM „WPŁYW KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ NA FIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI KRWI, STRES OKSYDACYJNY I WYBRANE MARKERY CHOROBOWE U OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM”

 

CEL BADAŃ: Celem pracy będzie zbadanie i ocena wpływu 20 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na fizjologiczne wskaźniki krwi, stres oksydacyjny oraz wybrane markery chorobowe u osób ze stwardnieniem rozsianym.

DO BADAŃ ZOSTANĄ WŁĄCZONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA:
płeć: kobieta
rozpoznanie: Stwardnienie Rozsiane (SM)
wiek: 30 – 45 lat
brak udziału w innym programie usprawniania w trakcie trwania projektu

OPIS PROJEKTU: Poszukujemy osób do grupy kontrolnej – 1 pobór krwi oraz do grupy badanej – 2 pobrania krwi i 20 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu otrzymają: komplet badań laboratoryjnych morfologiczno-biochemicznych 
20 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej

MIEJSCE: Pobór krwi do badań: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – al. Jana Pawła II 78
Krioterapia ogólnoustrojowa: Małopolskie Centrum Krioterapii w Krakowie – al. Pokoju 82

PROWADZĄCY:
dr med. Jacek Głodzik
dr hab. Aneta Teległów
dr Justyna Adamiak
mgr Bartłomiej Ptaszek

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DOBROWOLNY I BEZPŁATNY!
ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
mgr Bartłomiej Ptaszek tel. 698-914-837

 

Planowane badania wykonywane w trakcie projektu również na grupie która nie korzysta z krioterapii