6 WRZEŚNIA 2018 DEBATA NA TEMAT SM W KRAKOWIE

Szanowni Państwo!

W imieniu PTSR i Instytutu Ochrony Zdrowia chciałabym przekazać zaproszenie do udziału w debacie na temat leczenia stwardnienia rozsianego pt. „Sytuacja osób z SM w województwie małopolskim – wizja przyszłości”.

Debata odbędzie się 6 września w godz. 10.30-13.50 w sali 12 (parter) w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie.

Podczas debaty chcielibyśmy porozmawiać na temat sytuacji pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w województwie małopolskim oraz w Polsce, o tym, jakie są obecnie możliwości leczenia tej choroby i jak wygląda relacja pacjenta z lekarzem w kontekście wyboru terapii. Ważnym jest, aby wypracować kompleksową strategię opieki terapeutycznej nad chorymi z SM, do czego zapraszamy przedstawicieli urzędów zajmujących się zdrowiem na poziomie województwa oraz specjalistów neurologów.