Warsztaty Wisła 2023

We wrześniu 2023 roku

zorganizowaliśmy warsztaty terapeutyczne dla chorych na stwardnienie rozsiane

w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich START w Wiśle.

 

8 dniowe warsztaty były darmowe dla uczestników

dzięki dofinansowaniu środkami PFRON w dyspozycji MOPS w Krakowie

oraz środkom Gminy Miejskiej Kraków

w ramach konkursu na integracje społeczną i zawodową.