Uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne polskie prawo przewiduje szereg uprawnień, które opierają się na różnych formach dofinansowań lub zwolnień finansowych (z wpłat na PFRON).

Dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne polskie prawo przewiduje szereg uprawnień, które opierają się na różnych formach dofinansowań lub zwolnień finansowych (z wpłat na PFRON).

Koszty dofinansowań pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Część form wsparcia opierających się na dofinansowaniach realizuje bezpośrednio Fundusz, część samorządy powiatowe.
Zasady realizacji tych zadań określone są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmian).

    Zadania realizowane przez Fundusz:

  • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (czytaj)
  • Zwolnienie z wpłat na PFRON (czytaj)
    Zadania realizowane przez starostwa powiatowe:

  • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy (czytaj)
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (czytaj)
  • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego (czytaj)
  • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy(czytaj)
Materiał został opublikowany w dniu 23.05.2012. Stanowi on integralną część zamkniętego wydania eBIFRON i nie podlega aktualizacji.